İDAL PATENT YÖNETİMİ; Uluslararası önemli yayıncılık kuruluşu INTL tarafından 2015 yılı için verilen "Türkiye’nin uzman marka ve patent firması" ödülüne layık görülmüştür.

İdal Patent Yönetimi Olarak Bizler;

 

Deneyimli vekillerimizle ve avukatlarımızla tescil ettirmek istediğiniz tasarımın başvurusunu hazırlıyoruz. Tescil süresi ve sonrasında tasarımınızın korunması için tüm bilgi ve tecrübemizi sizinle paylaşıyoruz.

 

Endüstriyel Tasarım Nedir?

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarım kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır;

“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme  veya  esneklik  gibi insan duyuları  ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

 

Tasarımımı Neden Korumalıyım?

Endüstriyel tasarımlara ait görsel yenilikler gündelik hayatımızın en önemli unsurlarındandır. Tekstil sektöründen, medikal sektöre kadar hemen her türlü ticari sektörde görsel yenilikler işletme tarafından korunması gereken hakların başında gelmektedir. Gerçek veya tüzel kişiler rekabet sürecince kendilerine artı değer sağlayacak ve yenilik getiren tasarımları tescil ile koruma altına almalıdırlar.

Sarf ettiğiniz zaman ve paranın sonucu elde ettiğiniz, size özel bir yaratıcılık ürünün başkaları tarafından haksız kazanç elde edilerek kullanılmasını istemiyorsanız, kullananlara karşı hukuki bir yaptırım gücünüzün olmasını istiyorsanız tasarımınızı tescil etmeniz gerekmektedir. Tescil etmediğiniz bir tasarımın bir başkası tarafından kullanılmasında hiç bir sakınca olmadığını unutmayınız.

 

Hangi Tasarımlar Korunmaz?

KHK’da tasarım koruması dışında kalan tasarımlar şöyle belirlenmiştir;

Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar ile kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar,

 

Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar,

 

Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar.

 

Ayrıca Endüstriyel Tasarım koruması;

Üretim yöntemi,

Ürünün kullanım amacı,

Ürünün teknik faydaları,

Ürünün fonksiyonel özellikleri gibi konuları kapsamamaktadır.

 

Tasarım Tescil Prosedürü Nedir?

Endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır. Tescil edilen tasarım 5 yıllık süreyle korunur, yenileme talebi olması halinde 5er yıllık periyotlar halinde toplamda 25 yıla kadar korunur.

 

Tasarım Tescili İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

-Tasarımlarınızın çizilmiş ya da anlaşılmaya uygunsa fotoğraf halini gösteren basılı evrak

-Vekaletname

-Ücretin yatırıldığını gösteren dekont

-Rüçhan isteniyorsa rüçhan belgesi

Marka

Patent

Tasarım

Lisans

Fikri Haklar

Armada İş Merkezi

Beştepe Mahallesi Dumlupınar Bulvarı,

No:6A/18 Kat:12 Ofis:1225H6

06560 Yenimahalle/Ankara

T: 0312 417 9985

T: 0312 295 6413

E: idal@idal.com.tr